Section Logo

Arge

Müşterileri dünyanın en iyi teknolojisiyle ödüllendirmek için hızla gelişen teknoloji devrimini esas alan, Ar-Ge iş birliği ile üretilen üstün ürünleri iş modeline entegre ediyor, yatırımlarımızı dünyadaki dönüşüme paralel olarak şekillendiriyoruz.

Tersan Araştırma & Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi​

Tersan Tersanesi Ar-Ge merkezi kurulduğu günden bu yana tersanemizin ve gemi inşa sektörünün sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözümler getirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için stratejik iş birlikleri ile teknoloji ve inovasyona yatırımlarımızı devam ettiriyoruz.​

Sayılarla Ar&Ge Merkezi:
100+ Ar-Ge personeli (15+ Yüksek Lisans Mezun / Öğrenci)​
10+ Aktif, 30+ Tamamlanan Ar-Ge projesi​
6 Yayımlanan Makale​
3 Patent / Faydalı Model Başvurusu​
Ar-Ge harcamalarının cirodaki oranı %8,05’dir.​

RD

Tersan Tersanesi Ar-Ge Merkezi Hedefleri​

Araştırma ve geliştirmenin önemine olan inancımızla konusunda uzman, alanında deneyimli çalışanları ile sürdürülen Ar-Ge Merkezi’mizde katma değer yaratan yeni ürünler ve teknolojiler üretilmesi.​

Ar-Ge merkezi faaliyetleri ışığında üniversitelerle iş birlikleri, patent, tasarım, yayın/sunum çalışmaları artarak devam ettirilmesi.​

Tersan Ar-Ge merkezi, inovasyonu daima önde tutarak dinamik ve yenilikçi ekibi ile doğaya saygılı ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve geleceğe yön veren ürünler sunulması.​

Operasyonel mükemmellik ve sürdürebilirliği ön plana çıkaran vizyonu ile ülkemizin ve Tersan’nın Ar-Ge niteliğini, ekonomik gücünü ve teknolojik düzeyini arttıracak yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi.​